Selecteer categorie

Waaraan herken je TOM-onderwijs op onze school?

De Bijenkorf heeft TOM-onderwijs. Een andere manier van organiseren van het onderwijs met meer aandacht voor elk kind. Hoe werkt dat in de praktijk? Alvast een kijkje op de nieuwe indeling van het schoolgebouw.

Grote groepen en weinig zicht op het individuele kind? Niet bij De Bijenkorf. We hebben namelijk TOM-onderwijs waarmee je dit oplost. Met TOM kun je je bezetting, onderwijs en leeromgeving anders organiseren. Dit doen wij bijvoorbeeld door leerkrachten en onderwijsassistenten anders in te zetten. Zo geeft een leerkracht voor de vakken lezen, taal en rekenen altijd instructie aan een kleine groep. In de combinatiegroep blijft één groep bij de leerkracht voor instructie en gaat de andere groep zelfstandig werken bij een onderwijsassistent of een andere leerkracht. Hierdoor heeft de leerkracht de ruimte om de stof op het niveau van het kind af te stemmen.

TOM in groep 1-2

Wanneer je De Bijenkorf binnenloopt zit direct rechts de vleugel van unit 1. Unit 1 zijn de groepen 1 t/m 4. In deze groepen, en dan met name in groep 1 en 2, voert spelend leren de boventoon. Vandaar dat deze unit een aantrekkelijk leerplein heeft. Op dit leerplein leren, spelen en werken de  de kinderen van unit 1. Daarnaast is er ook een speellokaal waar de kleinsten spelen en een soort kleutergym  krijgen.

De groepen 1 en 2 hebben 2 ruime lokalen en 2 leerkrachten tot hun beschikking. Er is gekozen voor zoveel mogelijk speelruimte. Eén lokaal is ingericht met een bouwhoek, poppenhoek en ontdekhoek. In het andere lokaal ligt meer de nadruk op werken, spelend leren en de kring. In de kring bieden de de leerkrachten nieuwe onderwerpen en thema’s aan.

De lokalen zijn van elkaar gescheiden door een schuifwand. Dit geeft ons de luxe om op woensdag, wanneer beide leerkrachten in groep 1-2 aan het werk zijn, de groepen te splitsen. De ene leerkracht werkt dan met de kinderen van groep 1 en de andere leerkracht met de kinderen van groep 2. Hierdoor ontstaat er ruimte om op deze ochtend de kinderen nog eens extra uit te dagen of juist wat extra oefening of herhaling te bieden. Bij de werklessen en het spelen gaat de schuifwand weer open zodat de kinderen weer met en van elkaar kunnen leren.

TOM in groep 3-4

In de vleugel van unit 1 zitten ook de groepen 3 en 4. Groep 3-4 heeft het grootste lokaal van de school. En dat is een bewuste keuze. Omdat kinderen van groep 3 meer verwantschap hebben met groep 1-2 dan met de hogere groepen vinden wij het belangrijk dat er voor de kinderen van groep 3, maar soms ook voor de kinderen in groep 4, ruimte is om te spelen. Een balans tussen inspanning en ontspanning vinden wij erg belangrijk voor deze jonge kinderen. Na zitten aan de tafel met een werkschrift en een potlood is het goed om weer even de afleiding te hebben met een speelmoment. Het ruime lokaal van groep 3-4 biedt daarvoor de mogelijkheden met de inrichting van een speelhoek.

Groep 3-4 maakt ook gebruik van het leerplein van unit 1. De kinderen van groep 3-4 maken op maandag-, dinsdag-, en woensdagochtend gebruik van het leerplein. Eén van onze leerkrachten assisteert in groep 3-4 op deze ochtenden op het leerplein en geeft daar aan groep 3 of 4 instructie. Hierdoor hebben beide leerkrachten een kleinere groep om les te geven, wat de kwaliteit van het onderwijs verhoogt. Een intensiever contact, meer interactie en een snellere controle en feedback op het werk van de kinderen zijn hierdoor mogelijk.

TOM in unit 2

Voor de groepen 5-6 en 7-8 geldt iets soorgelijks, maar dan natuurlijk afgestemd op de leeftijd en het onderwijs van deze kinderen. Instructie in kleine groepen in de basisklas en zelfstandig werken in het IT-lokaal (met gloednieuwe laptops), onder begeleiding van een andere leerkracht of klassenassistent.

Een impressie van de indeling, eind juni 2018. In oktober 2018 is de school klaar.