Selecteer categorie

Onze uitgangspunten

Basisschool De Bijenkorf wil elk kind een brede ontwikkeling meegeven. Daar werken we elke dag met hart en ziel aan.

Natuurlijk leren we de kinderen goed lezen, schrijven en rekenen. Maar kritisch denken, mondig zijn en goed in het leven staan zijn onmisbaar voor het latere leven. En dat is meer dan meetbare leeropbrengsten, al behoren die tot de beste van Wageningen.

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zelf de kennis ontdekken
  • Ruimte krijgen binnen duidelijke kaders.

lees meer 

 

“Ik weet waarom de appelmoes op is als er geen bijen meer zijn. Nou stom hoor. Ik hou van appelmoes. En van bijtjes. We moeten gewoon lief zijn voor de bijen. Hun huisje heet een bijenkorf. En ze mogen ook slapen in ons bijenhotel.”

 

TOM-onderwijs

TOM-onderwijs is erop gericht kinderen een goede basis voor later mee te geven: mondig, zelfstandig en zelfredzaam. De leeromgeving, de leerinhoud en de organisatie zijn daarop afgestemd.

  • Maximale ruimte binnen duidelijke structuur
  • Goede voorbereiding op het vervolgonderwijs
  • Onderzoekend leren

lees meer