Selecteer categorie

Wachtlijst in zicht voorjaar 2019

Er komt een wachtlijst. Er is zoveel belangstelling voor onze school, dat we verwachten voor de zomervakantie – of misschien wel eerder – een wachtlijst te moeten instellen. Onze nieuwe school is in trek en daar zijn we blij mee. Duurzaamheid, TOM-onderwijs, onderzoekend leren en het nieuwe schoolgebouw voorzien duidelijk in een behoefte. 

We voelen ons vereerd dat zoveel ouders voor Basisschool De Bijenkorf kiezen. Sinds de start in augustus 2018 is er een continue instroom van nieuwe leerlingen. De kleutergroep is bijna vol. En ook de aankomende kleutergroepen bereiken snel hun limiet. Wanneer we een wachtlijst gaan instellen, hangt van de komende weken af, maar die wachtlijst gaat er zeker komen.

Basisschool De Bijenkorf is een kleinschalige school met aandacht voor elke leerling. Ons TOM-onderwijs stemmen we af op wat een kind nodig heeft. Dat vraagt flexibiliteit, ruimte en rust. Vandaar dat we waken over de instroom van het aantal nieuwe leerlingen. Een wachtlijst is dan ook onvermijdelijk om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Met het huidige tempo van aanmeldingen kunnen we helaas niet anders.

Wilt u verzekerd zijn van een plekje voor uw kind, maak dan snel een afspraak voor een kennismakingsgesprek met Hans van Holland, de directeur van de school.