Selecteer categorie

Voorlopig aanmeldformulier

Wij hebben belangstelling voor De Bijenkorf en willen vooruitlopend op een definitieve inschrijving
van ons kind alvast een plekje reserveren.
U ontvangst van ons een bevestiging van uw getoonde belangstelling op bovenstaand e-mailadres.
Met deze vrijblijvende inschrijving reserveert u een plek voor uw kind voor een periode van maximaal 1 jaar.
Dit onder voorbehoud dat wij uw kind een passend onderwijsaanbod kunnen bieden en dat er nog geen wachtlijst is.
Na deze periode - of eerder indien noodzakelijk - nemen we contact met u op.